środa, 20 lutego 2019

Echo serca

12 października 2018 06:00 Zostaw komentarz

echosercaEcho serca u psa

W rozpoznaniu schorzeń układu krążenia niezwykle pomocna jest echokardiografia – nowoczesna technika obrazowa. Wraz z innymi metodami diagnozowania pozwala na dokładne zbadanie chorób serca, a następnie rozpoczęcie właściwego leczenia.

Echokardiografia, nazywana echem serca, jest nieinwazyjnym i niebolesnym badaniem struktur anatomicznych serca oraz naczyń krwionośnych. Wykorzystuje się w nim efekt odbicia wiązki fal ultradźwiękowych od badanych narządów. Uzyskany na monitorze obraz (echo) w dowolnym momencie można zatrzymać lub zarejestrować. Badanie umożliwia kontrolę ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych, ocenę przepływu krwi w obrębie przedsionków i komór serca oraz dużych naczyń krwionośnych – aorty, żył głównych, tętnic i żył płucnych. Echo znakomicie diagnozuje płyn w worku osierdziowym oraz zmiany nowotworowe mięśnia sercowego. Echokardiografii nie należy traktować jako jedynej techniki obrazowania wnętrza klatki piersiowej. Zwykle wykonywana jest jako jedno z badań kardiologicznych, gdyż nie zastąpi osłuchiwania, badania radiologicznego czy EKG (elektrokardiogramu). Techniki te znakomicie się uzupełniają, dając możliwość pełnej oceny narządów klatki piersiowej. Prawidłowo wykonane zdjęcie RTG dostarcza informacji dotyczących wielkości, kształtu i pozycji serca. Jest istotnym źródłem wiedzy o budowie płuc i przebiegu naczyń krwionośnych, a także jedynym sposobem na potwierdzenie podejrzenia zastoinowej niewydolności serca. EKG odgrywa zasadniczą rolę w rozpoznawaniu zaburzeń rytmu serca. Echokardiografia ma przewagę wówczas, gdy zależy nam na ocenie funkcjonowania serca jako narządu będącego w ruchu.

Specjaliści od serca

Do właściwego wykonania i oceny echa serca potrzebny jest specjalistyczny, bardzo kosztowny sprzęt, ale jeszcze ważniejsze są umiejętności i doświadczenie badającego. W Polsce jest tylko kilku lekarzy weterynarii zajmujących się tą niełatwą techniką obrazowania. Z doktorem Rafałem Niziołkiem, który od kilku lat przeprowadza echokardiografię u psów, spotkałam się w Klinice Małych Zwierząt SGGW. Doktor Niziołek specjalizuje się w profilaktyce, diagnozowaniu oraz leczeniu chorób układów krążenia i oddechowego. Jest też członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologii Weterynaryjnej (ESVC), a wystawiane przez niego certyfikaty dla psów hodowlanych są uznawane w wielu krajach świata.

Badania niekonieczne, ale…

W Polsce nie ma obowiązku przeprowadzania badania kardiologicznego u żadnej rasy psów, choć wiadomo, że wiele z nich ma predyspozycje do schorzeń układu krążenia. Słynące z wysokiego poziomu hodowli psów kraje skandynawskie, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone dawno wprowadziły zalecenia rutynowych badań w kierunku chorób dziedzicznych serca. Pierwsze przeprowadza się przed ukończeniem przez psa 12.–15. miesiąca życia, czyli przed uzyskaniem wieku reprodukcyjnego, i służą przede wszystkim do diagnostyki wad wrodzonych układu krążenia. Badania kardiologiczne i okulistyczne powtarza się corocznie przynajmniej do ukończenia przez psa ośmiu lat. Chodzi o to, aby zwierząt z rozpoznanymi schorzeniami o charakterze dziedzicznym nie dopuszczać do hodowli. Wzorując się na najlepszych, również polscy hodowcy w coraz większym stopniu interesują się promowaniem zwierząt zdrowych i podejmowaniem świadomych decyzji hodowlanych. Doktor Niziołek szczególnie chwali Klub Boksera i właścicieli psów tej rasy, którzy poważnie podchodzą do diagnostyki układu krążenia swoich podopiecznych. Na wyróżnienie zasługują też opiekunowie dogów niemieckich, chartów irlandzkich i dobermanów. Schematy badania danej rasy oraz wygląd certyfikatu są czerpane z doświadczeń lekarzy weterynarii z krajów o dłuższej tradycji profilaktyki. Badanie z wykonaniem echa serca i wystawieniem certyfikatu dla psa rasowego kosztuje w Warszawie 180–200 zł.

Różnorodność chorób

Niejednokrotnie zainteresowanie diagnostyką kardiologiczną i otrzymaniem certyfikatu z wykonanego badania jest podyktowane współpracą polskich hodowców z hodowcami zagranicznymi. U psów istnieje wiele rozpoznanych wrodzonych wad układu krążenia. Najczęściej występujące to: zwężenie tętnicy płucnej (PS), podzastawkowe zwężenie aorty (SAS) i przetrwały przewód tętniczy (PDA). Nieco inaczej sytuacja wygląda z karidomiopatią rozstrzeniową (DCM), która również jest stosunkowo częstym problemem. Niewątpliwie ma ona podłoże genetyczne, jednak nie może być klasyfikowana jako wada wrodzona, gdyż rozwija się u psów powyżej roku, a najczęściej między 4–8 rokiem życia. Wymienione nieprawidłowości w budowie serca i naczyń krwionośnych zwykle dotyczą szczeniąt oraz młodych psów ras dużych i olbrzymich: bernardynów, bokserów, dogów niemieckich, dobermanów, golden retrieverów, labradorów, nowofundlandów, owczarków niemieckich i innych.

Pages →  1 2

Echo serca Reviewed by on . Echo serca u psa W rozpoznaniu schorzeń układu krążenia niezwykle pomocna jest echokardiografia – nowoczesna technika obrazowa. Wraz z innymi metodami diagnozow Echo serca u psa W rozpoznaniu schorzeń układu krążenia niezwykle pomocna jest echokardiografia – nowoczesna technika obrazowa. Wraz z innymi metodami diagnozow Rating: 0

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby zostawić komentarz.

scroll to top