piątek, 15 grudnia 2017

Czy ojciec jest ojcem?

10 listopada 2017 08:01 1 komentarz

Zawiłe procesy biochemiczne

Z próbek w laboratorium izoluje się nośnik informacji genetycznej – DNA, a następnie przy użyciu rutynowej metody PCR (Polymerase Chain Reaction – łańcuchowa reakcja polimeryzacji) powiela się (amplifikuje) specjalne fragmenty DNA (sekwencje mikrosatelitarne), które są charakterystyczne dla danego osobnika. Te sekwencje różnią się długością i można je zmierzyć w specjalnym analizatorze, tzw. sekwenatorze DNA. Jest to urządzenie, które automatycznie przeprowadza rozdział produktów PCR pod kątem ich wielkości, wykrywa zsyntetyzowane produkty oraz analizuje otrzymane wyniki. Efektem końcowym takiej analizy jest wykres komputerowy przedstawiający wzór genotypu danego osobnika. Taki swoisty profil genetyczny stanowi podstawę do dalszych analiz służących ustaleniu pochodzenia.

Niepowtarzalny kod

Każdy żyjący organizm ma własny i niepowtarzalny kod DNA. Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG) do przeprowadzania kontroli pochodzenia psów na podstawie testu DNA poleca wykonanie analiz w 23 loci mikrosatelitarnych, przy czym liczba ta może być zwiększona, w zależności od stopnia zibmredowania rasy, w celu uzyskania jak najwyższego procentu wykluczenia ojcostwa.
Potomstwo dziedziczy od swoich rodziców materiał genetyczny po połowie. Bazując na tej informacji, w celu weryfikacji kontroli pochodzenia porównujemy profil genetyczny matki, domniemanego ojca oraz dzieci. Jeżeli u potomstwa pojawi się fragment DNA, którego wcześniej nie zaobserwowano u rodziców, istnieje podejrzenie, że szczenię nie jest spokrewnione z domniemanym ojcem. Niekiedy różnice między formami kodu genetycznego rodziców i potomstwa mogą wynikać z zaburzeń spontanicznych w zapisie DNA (mutacje). Jednakże prawdopodobieństwo zajścia pojedynczej mutacji w komórce szacuje się na poziomie 1:1000. Jeżeli dany osobnik miałby niezgodność w dwóch sekwencjach, to szansa, że pojawiła się ona w wyniku podwójnej mutacji, wynosi mniej niż 1:1000000. Dlatego, analizując jednocześnie 8–10 bądź więcej różnych markerów mikrosatelitarnych, prawdopodobieństwo popełnienia błędu szacuje się na poziomie bliskim zeru. Gdy podwójne krycie robi się celowo lub też znamy oba reproduktory, po których urodziły się szczenięta, przeprowadzamy badanie obu ojców i szczeniąt. Na jego podstawie uda się dokładnie przyporządkować dzieci do odpowiednich ojców. Jeżeli nie wiemy, kto jest potencjalnym ojcem szczeniąt o odmiennym profilu genetycznym niż ich domniemani rodzice, maluchy uznaje się za nierasowe.

Planowane podwójne ojcostwo

W USA i Finlandii organizacje kynologiczne zezwalają na planowanie podwójnych kojarzeń w celu uzyskania w jednym miocie szczeniąt po dwóch różnych reproduktorach. Jednak warunkiem uznania takich miotów jest przedstawienie badań DNA ojców i wszystkich szczeniąt urodzonych z takiego mariażu. Powodów stosowania takiej praktyki jest kilka. W ten sposób można sprawdzić wartość hodowlaną suki i reproduktorów. Potomstwo, które się urodzi z takiego skojarzenia, będzie miało cechy swoich rodziców. Zakładając, że matka została pokryta dwoma samcami wysokiej klasy, ale o różnych cechach fenotypu (wyglądu), będzie można ocenić, czy u potomstwa pojawią się owe cechy, czy któryś z samców będzie wyraźniej je przekazywał, czy też szczenięta będą bardziej podobne do matki. Czasem suka ma tak dominujące cechy fenotypowe, że kryta różnymi psami daje potomstwo bardzo podobne do siebie, lub odwrotnie, tak słabe, że wszystkie jej dzieci są podobne do swoich ojców. Otrzymujemy więc w jednym miocie szczenięta po dwóch ojcach i możemy sprawdzić te cechy od zaraz, bez konieczności odczekania roku, by ponownie pokryć sukę innym reproduktorem.

Forma zabezpieczenia

Kiedy hodowca decyduje się na import schłodzonego lub mrożonego nasienia z zagranicy, musi liczyć się z tym, że może się ono uszkodzić podczas preparowania, podróży czy złego wprowadzania do macicy suki. Dlatego często dodatkowo kryje ją własnym lub innym psem. Wówczas szansa na ciążę jest większa niż w wypadku użycia do zapłodnienia niepewnego nasienia. Podobnie się dzieje, gdy wykorzystuje się spermę nieżyjącego już, ale wybitnego samca, przechowywaną w banku nasienia. Często hodowcy dla pewności „poprawiają” sukę drugim psem. Po urodzeniu się szczeniąt wykonuje się im badania genetyczne i otrzymują one rodowody zgodne z zapisem genetycznym ich przodków. To ich swoiste dowody osobiste. Dzięki temu, kiedy dorosną i będą używane do reprodukcji, badania DNA będą robione tylko ich potomstwu.

Pages →  1 2 3

Czy ojciec jest ojcem? Reviewed by on . Zawiłe procesy biochemiczne Z próbek w laboratorium izoluje się nośnik informacji genetycznej – DNA, a następnie przy użyciu rutynowej metody PCR (Polymerase Ch Zawiłe procesy biochemiczne Z próbek w laboratorium izoluje się nośnik informacji genetycznej – DNA, a następnie przy użyciu rutynowej metody PCR (Polymerase Ch Rating: 0

komentarze (1)

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby zostawić komentarz.

scroll to top